اشتباه ، مسئله ، مشکل برخورد نحوه برخورد

اشتباه ، مسئله ، مشکل: برخورد نحوه برخورد مجلس شورای اسلامی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی سقف‌های سبز آثار تغییرات جَوی را کم کردن می‌دهند

محققان دانشگاه سویل در اسپانیا دریافتند جهت مقابله با آثار گرمایش زمین تا آخر قرن حاضر میلادی احداث سقف سبز مهم است. 

سقف‌های سبز آثار تغییرات جَوی را کم کردن می‌دهند

سقف های سبز آثار تغییرات جَوی را کم کردن می دهند

عبارات مهم : محققان

محققان دانشگاه سویل در اسپانیا دریافتند جهت مقابله با آثار گرمایش زمین تا آخر قرن حاضر میلادی احداث سقف سبز مهم هست.

به گزارش ایرنا از ساینس دیلی، این مطالعه که در شهر سویل صورت گرفته نشان می دهد جهت مثال جهت مقابله با آثار گرمایش زمین تا آخر قرن حاضر میلادی مورد نیاز است در شهر سویل بین 207 تا 740 هکتار سقف سبز احداث شود. بر اساس آینده نگری محققان تا آخر قرن بیست و یکم میلادی دمای این شهر بین 1.5 تا 6 درجه زیاد کردن خواهد یافت.

در این تحقیقات با استفاده از تصویرهای ماهواره ای شاخص پوشش گیاهی و دمای زمین اندازه گیری شد و با توجه به رابطه معکوس مقدار این دو شاخص محققان به این نتیجه رسیدند که جهت کم کردن میزان زیاد کردن دما به اندازه ای که در مدل های آب و هوایی شهر سویل آینده نگری می شود، مورد نیاز است میزان پوشش گیاهی شهر بین 11 تا 40 درصد زیاد کردن یابد. به اعتقاد محققان جهت مقابله با زیاد کردن دما دو گزینه وجود دارد. گزینه اول این که منشا این زیاد کردن دما نشانه گرفته شود و آثار فعالیت انسانی بر این پدیده از بین بردن شود. گزینه دوم این است که از استراتژی هایی جهت معکوس کردن این فرآیند استفاده شود.

سقف‌های سبز آثار تغییرات جَوی را کم کردن می‌دهند

محققان دانشگاه سویل به عنوان یکی از راهکارهای پیاده سازی گزینه دوم، به سراغ ایجاد پوشش گیاهی روی سقف ساختمان های شهری رفته اند. به اعتقاد محققان ایجاد باغ هایی روی سقف ساختمان ها نوعی عایق طبیعی را در اختیار می گذارد که از یک طرف موجب کم کردن انرژی مصرفی شده است و از طرف دیگر موجب اصلاح اوضاع آب و هوایی شهرها، کم کردن آلودگی و جلوگیری از گرمایش زمین خواهد.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Building and Environment انتشار یافته است.

محققان دانشگاه سویل در اسپانیا دریافتند جهت مقابله با آثار گرمایش زمین تا آخر قرن حاضر میلادی احداث سقف سبز مهم است. 

واژه های کلیدی: محققان | مقابله | میلادی | تحقیقات | استفاده | ساختمان | گرمایش زمین | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs